Välkommen!
Borgholms Nya Planteringskommitté har tagit på sig uppgiften att bidra till försköningen av stadens gator, parker och planteringar. Här på sidan kan ni följa vårt arbete.

Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små!

Bankgiro 5483-9303

 

Form & produktion: Internetavdelningen